Lubelskie Dni Promujące Zdrowie

W tym roku już po raz kolejny odbędą się Lubelskie Dni Promujące Zdrowie, których organizatorem jest Urząd Miasta Lublin.

Promocja zdrowia jest niezwykle ważnym elementem polityki społecznej naszego samorządu. Poprzez takie akcje profilaktyczne pragniemy przypomnieć naszym mieszkańcom o istocie dbałości o zdrowie, o jego wzmacnianiu. To również sposób zaprezentowania obywatelom – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych

Lubelskie Dni Promujące Zdrowie to połączenie Rodzinnego Festynu Zdrowotnegooraz bogatej oferty bezpłatnych konsultacji w placówkach medycznych na terenie całego Lublina. Wykonanie badań i umówienie się na konsultacje możliwe będzie przez wszystkie dni trwania obchodów tj. 29 0.52.06.2023r.. Szczegółowe informacje w informatorze poniżej.

W dniu 31 maja 2023r. w godz. 14:00 – 18:00 na Placu Lecha Kaczyńskiego przy Centrum Kultury odbędzie się Rodzinny Festyn Zdrowotny. Festyn będzie okazją do dobrej zabawy dla dzieci i dorosłych. Przewidzianych jest wiele atrakcji m.in. pokazy taneczne, konkursy dla dzieci i dla dorosłych, gry i zabawy z nagrodami. W trakcie Festynu będzie możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji i porad medycznych, dietetycznych i kosmetycznych. Podczas Festynu będzie również możliwość założenia uzyskania kart EKUZ. Dzięki podmiotom medycznym i różnego rodzaju organizacjom działającym na terenie Miasta Lublin udało się przygotować bardzo bogatą ofertę.

Szczegółowe informacje na temat obchodów Lubelskich Dni Promujących Zdrowie znajdują na stronie Miasta Lublin.