Okres wakacji to znakomity czas na kolejne wizyty u członków Klastra

Tym razem członek zarządu Klastra – Marzena Strok-Sadło spotkała się z Prof. Wiesławem Oleszkiem – Dyrektorem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG), instytutu badawczego podległego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Instytut jest szczególnie wysoko pozycjonowany ze względu na swoje osiągnięcia naukowe oraz wyjątkowo aktywną współpracę międzynarodową. Jest też niezwykle dobrym gospodarzem w ramach infrastruktury którą zarządza, co chcielibyśmy Państwu pokazać na załączonych zdjęciach, zarówno wyposażenia laboratoriów na najwyższym światowym poziomie, jaki i zagospodarowanego z ogromną troską i poczuciem estetyki otoczenia.

Działalność IUNG jest ukierunkowana na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiego rolnictwa. Współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, uczelniami i szkołami rolniczymi. Prace badawcze są realizowane w 11 zakładach naukowych oraz 10 Rolniczych Zakładach Doświadczalnych położonych w różnych regionach Polski, które są centrami wdrażającymi w praktyce nowoczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne oferowane przez naukę.

Istniejący w IUNG-PIB zintegrowany system informacji o przestrzeni rolniczej umożliwia wykorzystanie szeregu map numerycznych o różnej skali i zasięgu terytorialnym, przydatnych do zarządzania przestrzenią rolniczą. 

Instytut dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną. W 2015 r. rozszerzoną o Innowacyjno – Naukowe Centrum Badań Rolniczych. Jest upoważniony do oceny i opiniowania wszystkich nawozów i substancji użyźniających wprowadzanych na rynek. Prowadzi monitoring stanu gleb i wód oraz wyznacza obszary zagrożone suszą rolniczą w ramach prowadzonego Systemu Monitoring Suszy Rolniczej. Wyniki badań IUNG-PIB są bardzo ważne dla działań podejmowanych przez rząd, władze samorządowe i administracyjne, przemysł nawozowy, ośrodki doradztwa rolniczego oraz rolników i przedsiębiorców rolnych. 

Więcej o kierunkach badań i aktywnościach podejmowanych prze Instytut: https://www.iung.pl