Konferencja LubTech Smart Food 2023

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin zaprasza na konferencję LubTech Smart Food 2023 organizowaną we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego dedykowaną zaawansowanym technologiom w obszarze projektowania i produkcji żywności,  w tym technologiom cyfrowym, wpisującym się w ogólnoeuropejski trend Zielonego Ładu – od pola do stołu, z uwzględnieniem gospodarki obiegu zamkniętego, poszanowania środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów.

Konferencja odbędzie się w dniu 15 listopada 2023 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2 w Lublinie oraz online w godz. od 9:00 do 12:30.

Informacje o konferencji, współorganizatorach i partnerach, agendę i formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie: https://lubtech.lublin.eu/

Podczas konferencji zaprezentujemy kompetencje kluczowych podmiotów w tym obszarze z Lublina i województwa lubelskiego: uniwersytetów, instytutów badawczych i firm na przykładzie realizowanych przez nie projektów oraz zakresu współpracy w regionie,

w kraju oraz z zagranicą. Zaprezentujemy ich potencjał badawczy, ofertę laboratoriów i zakresy akredytacji oraz historie sukcesu w zakresie budowania partnerstw i współpracy w obszarze innowacji.

Do kogo skierowana jest konferencja?

Do wszystkich, którzy interesują się tematem konferencji, a szczególnie do jednostek naukowych, firm, platform startowych i start-upów, grup producenckich i spółdzielni produkcyjnych, klastrów, funduszy inwestycyjnych, organizacji rządowych i pozarządowych, administracji rządowej i samorządowej, innowatorów, przedstawicieli  branży IT, którzy są zainteresowani lub już pracują nad rozwiązaniami cyfrowymi dla rolnictwa i sektora spożywczego.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Termin rejestracji na konferencję upływa 13 listopada 2023 r.

Liczba miejsc w przypadku udziału stacjonarnego jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.