Witamy nowych członków Klastra Lubelska Medycyna

Od dnia 9 stycznia 2024 r. decyzją zarządu Klastra Lubelska Medycyna do grona członków Klastra dołączyły: Animativ Sp. z o.o., Fundacja Innovnexum, Knopka Sp. z o.o., Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o.

Animativ Sp. z o.o. – firma z branży informatycznej, która od 18 lat tworzy produkty cyfrowe. Specjalizuje się w aplikacjach webowych i mobilnych dla branży medycznej, farmaceutycznej oraz biznesu.

Fundacja Innovnexum – organizacja pozarządowa o charakterze non-profit, wpisana do rejestru przedsiębiorców. Główne obszary działalności to propagowanie przedsiębiorczości i wspieranie procesów wdrażania innowacji na rynek.

Knopka Sp. z o.o. – firma, która stworzyła zaawansowany system przywoławczy dla pacjentów hospitalizowanych. System ten powiadamia personel medyczny o każdorazowym pogorszeniu stanu zdrowia pacjenta.

Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o – firma technologiczna specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji rozwiązań integrujących najnowsze technologie elektroniczne oraz informatyczne.

Aktualnie Klaster zrzesza 𝟏𝟕𝟓 członków, w tym 142 przedsiębiorstwa, 9 szpitali, 10 uniwersytetów i jednostek naukowo-badawczych oraz 12 Instytucji Otoczenia Biznesu.