Road Trip Meet & Learn

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland zaprasza startupy na pierwsze spotkanie informacyjno-promocyjne – Road Trip Meet & Learn w ramach Platformy Startowej Unicorn Hub edycja II.

W ramach programu inkubowane będą pomysły wpisujące sie w specjalizację horyzontalną, która obejmuje projekty z dowolnej branży, charakteryzujące się innowacyjnością oraz odpowiednim potencjałem biznesowym oraz specjalizację medycyna/ zdrowie (m.in z obszarów zdrowa żywność i suplementy, opieka zdrowotna i terapie w tym nowe leki, turystyka zdrowotna i wypoczynkowa, profilaktyka zdrowotna, rehabilitacja, i rekonwalescencja, technologie medyczne i diagnostyka). Startupom zostanie zaoferowany grant finansowy (30 tys. zł) i nowy program warsztatowo – rozwojowy.

Spotkanie odbędzie się 18 stycznia 2024 roku o godzinie 11:00 w ARCHE HOTEL LUBLIN, przy ul. Zamojskiej 30 w Lublinie.  Agenda i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie https://unicornhub.pl/wydarzenie1/

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie www.unicornhub.pl