Spotkanie w Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej w ramach autorskiego projektu Klastra – InnoDesign

InnoDesign – czyli o projektowaniu innowacji i usprawnień w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby użytkowników końcowych

Jak ważny jest obszar projektowania innowacyjnych rozwiązań i usprawnień w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby użytkowników końcowych, w tym między innymi osób ze szczególnymi potrzebami, wiemy w Klastrze nie od dziś. Dlatego mając na uwadze kompetencje środowiska Klastra  Lubelska Medycyna, realizujemy własny autorski projekt INNODESIGN, który ma na celu zaangażowanie członków i podmioty współpracujące z klastrem w projektowanie innowacji i usprawnień  technologicznych, organizacyjnych, społecznych w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby użytkowników końcowych, w tym między innymi osób z chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnych, seniorów.

Podczas naszego ostatniego spotkania w Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, dzięki przychylności Dziekana Wydziału – Pana Prof. dr hab. inż. Bogusława Szmygina, mieliśmy możliwość ustalenia ram naszej współpracy w ramach wspólnego projektu. W spotkaniu wzięli udział również dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka, prof. PL – kierowniczka Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego i dr inż. arch. Rafał Strojny. Specjaliści, których zainteresowania naukowe, jak i zawodowe dotyczą m.in. funkcjonowania współczesnych przestrzeni publicznych oraz projektowania architektury obiektów służby zdrowia.

Więcej o projekcie już niebawem. Stay tuned!

ludzie przy stole - uczestnicy spotkania