Medical Inventi S.A.

Adres:

ul. Wincentego Witosa 16, 23-315 Lublin

WWW:

www.medicalinventi.com

Opis:

Komercjalizacja badań naukowych wdrażanych na potrzeby profilaktyki i ochrony zdrowia ludzkiego.

Spółka MEDICAL INVENTI powstała jako biznesowa inicjatywa środowiska akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prywatnego kapitału, w celu komercjalizacji badań naukowych wdrażanych na potrzeby profilaktyki i ochrony zdrowia ludzkiego.

Obecnie działalność Spółki skupiona jest na przeprowadzeniu procesu komercjalizacji chronionego prawnie wynalazku o nazwie: „Kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania kompozytu bioaktywnego” i patentu na wynalazek pod nazwą „Kompozyt bioaktywny zawierający lek przeciwbakteryjny oraz sposób jego wytwarzania. W biomateriale MEDICAL INVENTI doprowadzono do połączenia bioceramiki hydroksyapatytowej z polimerem cukrowym uzyskując preparat dający się łatwo formować w kształtki, które moczone w roztworze soli fizjologicznej lub krwi pacjenta uzyskują własności plastyczne. Dodatkowo preparat może być nasączany substancjami przeciwbakteryjnymi i/lub sprzyjającymi wzrostowi tkanek, stanowiąc rusztowanie dla osteoblastów. Opracowany biomateriał będzie znajdował zastosowanie jako innowacyjny preparat kościozastępczy w medycynie regeneracyjnej.