Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Adres:

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13a

24-110 Puławy

WWW:

http://www.ins.pulawy.pl/index.php/pl/

Opis:

Instytut prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych i biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów z dziedziny inżynierii chemicznej, między innymi w zakresie:

  • syntezy i technologii nieorganicznej,
  • gazów syntezowych, wodoru, amoniaku, kwasu azotowego i związków azotowych, kwasu fosforowego i związków fosforowych, nawozów mineralnych, mineralnych środków paszowych
  • syntezy i technologii organicznej
  • pochodnych mocznika i metanolu, biodegradowalnych tworzyw na bazie surowców roślinnych, pianek poliuretanowych na bazie melaminy
  • biotechnologii
  • ekstrakcji produktów roślinnych za pomocą CO2 w warunkach nadkrytycznych
  • katalizy stosowanej i katalizatorów, sorbentów
  • ochrony środowiska.

Instytut realizuje krajowe oraz międzynarodowe projekty badawczo- rozowojowe, których efekty wdrażane są na rynek w postaci produktów oraz usług Instytutu.