Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adres:

Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin

WWW:

www.umlub.pl

Medyczne obszary badawcze:

Onkologia, hematoonkologia, neuroregeneracja, uzależnienia (farmakologia), chemia medyczna – projektowanie leków, onkologia i genetyka onkologiczna, biologia molekularna.

Specjalizacja:

Uniwersytet Medyczny świadczy usługi w jednostkach podległych: SPSK 1, SPSK 4, DSK, SCK.

Opis:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest uczelnią publiczną utworzoną mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 roku. Realizuje zadania naukowo-badawcze, kształci studentów i doktorantów w dziedzinie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu oraz uczestniczy w sprawowaniu opieki medycznej  na bazie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W prawie 65-letnią tradycję medycznej Alma Mater wpisuje się sumiennie realizowana misja: „służba zdrowiu” i „ochrona zdrowia”.