Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Adres:

Artura Grottgera 4
20-029 Lublin

WWW:

http://www.lubelskie.pl/

Opis:

Samorząd Województwa Lubelskiego realizuje zadania związane z pełnieniem funkcji podmiotu tworzącego jednostki ochrony zdrowia w województwie lubelskim. Zadania dotyczące ochrony zdrowia realizowane są poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej.

Samorząd Województwa jest podmiotem tworzącym dla 18 jednostek ochrony zdrowia, w tym:

  • 13 jednostek lecznictwa stacjonarnego;
  • 1 zakładu lecznictwa ambulatoryjnego;
  • 4 jednostek ratownictwa medycznego.