Prof. dr hab. Grażyna Ginalska

Kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prezes Zarządu Medical Inventi Spółka z o.o.  (30.05.2011-8.02.2015), a następnie Prezes Zarządu Medical Inventi S.A. (do 01.08.2015) – spółki powołanej w celu komercjalizacji wynalazków na potrzeby ochrony zdrowia ludzkiego.

Jest współautorką wynalazku dotyczącego innowacyjnego dwufazowego kompozytu – materiału kościozastępczego do wypełniania ubytków kostnych powstałych w wyniku urazów mechanicznych lub procesów chorobowych. Za wynalazek „Kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania kompozytu bioaktywnego” i pracę nad jego komercjalizacją otrzymała wiele nagród i wyróżnień:  Nagrodę Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO – OMPI)  za Najlepszy Wynalazek opracowany przez Kobietę Wynalazcę (2013), Nagrodę Grand Prix Europejskiej Izby Francuskich Wynalazców na międzynarodowych targach wynalazczości w Brukseli (2013), złoty medal z wyróżnieniem Eureka 2013 nadany przez  Jury 62 Międzynarodowych Targów Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation Brussels, nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej (2014).

Inne wyróżnienia to: Wynalazczyni Roku w IV edycji konkursu Urzędu Patentowego RP (2011), Kobieta Lubelszczyzny w dziedzinie nauka (2011), Medal Prezydenta Miasta Lublin (2012), Tytuł „Bene Meritus Terrae Lublinensi” (2013), Innowator Nauki i Biznesu (2014) w Konkursie Lewiatana „Innowator”, statuetka „Renoma roku 2013” w kategorii Wynalazca (2014), Nagroda Gospodarcza Prezydenta miasta Lublin w kategorii Innowacyjność (2014), „Twórca Innowacji 2014” w kategorii „Nowe technologie”, Nagroda Naukowa „Marii Curie” przyznana przez Kapitułę Nagrody UMCS (2014), Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu nadany przez Polski Klub Biznesu (2015). Jest odznaczona Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Za przysporzenie dobrego imienia Uczelni oraz wybitny wkład w rozwój naukowy otrzymała w 2015 r Medal Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.