Prof. dr hab. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska

Kierownik Katedry Radiologii i Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Na tej Uczelni ukończyła studia na Wydziale Lekarskim, obroniła doktorat z radiologii oraz habilitację z radiologii zabiegowej na temat wewnątrznaczyniowego leczenia krwotoków płucnych. Profesor Szczerbo-Trojanowska prowadziła badania naukowe w różnych ośrodkach zagranicznych, między innymi na Uniwersytecie w Uppsali i Sztokholmie (Szwecja) i Uniwersytecie w Giessen (Niemcy). Jest członkiem założycielem Towarzystwa Radiologii Zabiegowej, którym kierowała w latach 1980-1990. Była prezesem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w latach 2001-2004. Od roku 2004 aktywnie uczestniczy w działalności Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego, czego zwieńczeniem był wybór na prezydenta Europejskiego Kongresu Radiologicznego, który odbył się w Wiedniu w 2010 roku. Od ośmiu lat jest członkiem zarządu i wykładowcą Europejskiej Szkoły Radiologii prowadzącej działalność edukacyjną na wszystkich kontynentach. Jest również Członkiem Honorowym ośmiu narodowych radiologicznych towarzystw naukowych.

Głównym obszarem zainteresowań Prof. Szczerbo-Trojanowskiej jest radiologia zabiegowa, dyscyplina, która rozwinęła szereg małoinwazyjnych metod leczniczych będących alternatywą dla zabiegów chirurgicznych. Wprowadziła do praktyki klinicznej szereg zabiegów embolizacji mających zastosowanie w leczeniu wad naczyniowych i nowotworów, zabiegi angioplastyki wykorzystywane w leczeniu następstw miażdżycy w postaci zwężeń i niedrożności naczyń, a także wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty.

Prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska opublikowała ponad 220 prac naukowych, a ponad 250 zaprezentowała na polskich i zagranicznych zjazdach naukowych.

Za swoją działalność została dwukrotnie nagrodzona przez Ministra Zdrowia. Jest wyróżniona Medalem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Amerykańskiego Towarzystwa Kobiet Radiologów, Medalem Gloria Medicine, Złotym Medalem Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego.