Prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski

Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. lekarz, neurochirurg. Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej UM w Lublinie, najlepszej Kliniki Neurochirurgii w Polsce w trzech kolejnych rankingach Newsweek‘a. Członek Senatu UM. Konsultant Krajowy w dziedzinie Neurochirurgii. Prezes PAN – Oddział w Lubinie, Przewodniczący Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, członek wielu komitetów i komisji PAN. Członek Światowej Akademii Neurochirurgicznej, Niemieckiej Akademii Neurochirurgów, Tureckiej Akademii Neurochirurgów, Krymskiej Akademii Nauk.

Działa w redakcjach Neurologii i Neurochirurgii Polskiej, Acta Neurochirurgica (Wiedeń), Journal of Neurosciences (Rzym), Neurosurgery (USA), Journak if Korean Neurosurgery i kilku innych międzynarodowych czasopismach naukowych. Działa w zespole doradców Prezydenta Cypru ds. Nauczania medycyny.

Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Wiceprezydent Europejskiego Zrzeszenia Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS), wiceprezydent Światowej Federacji Towarzystw Neurochirurgicznych, Sekretarz Euroazjatyckiej Akademii Neurochirurgicznej. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, Brytyjskiego i Niemieckiego Towarzystw Neurochirurgicznych.

Przewodniczący Europejskiej Komisji Etyczno-Prawnej. Wykładowca Europejskich Kursów z Neurochirurgii. Honorowy członek Europejsko-Indyjskiej Fundacji Nauk Neurologicznych, Dyrektor Europejskiego Konsorcjum Badań nad Urazami Mózgu (EBIC). Prezydent Sekcji Neurochirurgów Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS) i przewodniczący sekcji zabiegowych tej organizacji. Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i licznych towarzystw naukowych.

Odznaczony orderem Św. Sylwestra (Watykan), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, orderem Gloria Medicinae – najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, medalami: Załużony dla Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Lubelskiej Izby Lekarskiej, Prezydenta Miasta Lublina, Nagrodą Angelus w kategorii człowiek służby publicznej, nagrodami: naukowymi I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Naukowymi i Dydaktycznymi Rektora AM, wyróznieniem Ambasador Lubelszczyzny i Załużony dla Lubelskiego Środowiska Naukowego Pro Societate Scientarum et Litterarum Lublinensi Merito (LTN).

Dorobek naukowy ponad 200 publikacji, 250 wystąpień zjazdowych. Promotor 16 przewodów doktorskich oraz licznych prac magisterskich. Główne zainteresowania zawodowe: chirurgia chorób naczyniowych mózgu, neuroonkologia, technika operacyjna, radiochirurgia, etyka.