Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada II stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej, specjalizację w zakresie chirurgii naczyń i angiologii. Dodatkowo ukończył specjalizację z zakresu chirurgii naczyń (Uniwersytet ReneDescartes, Paryż, 1998), oraz posiada Europejski Certyfikat Chirurgii Wewnątrznaczyniowej (Paryż,1998), Europejski Certyfikat Zabiegów Wewnątrznaczyniowych (Liverpool, 1998),  Europejski Certyfikat Masterclass z zakresu chirurgii naczyniowej (Pontresina, 2009).

Otrzymał nagrody: im. Reinaldo dos Santosa (Ljubljana, Słowenia, 2004), nagrodę na  Międzynarodowym Kongresie MLATH (Montpellier, Francja, 1996), nagrodę im. R. Węgłowskiego (Polskieo Towarzystwo Angiologiczne, Kraków, 2002). Jest autorem i współautorem 321 prac naukowych wydrukowanych w periodykach medycznych krajowych i zagranicznych, autorem i współautorem 3 rozdziałów w podręcznikach anglojęzycznych. Współautorem komentarza do rozdziału podręcznika „Chirurgia naczyń” pod red. Prof. Wojciecha Noszczyka. Redaktorem  Merytorycznym 6 tłumaczeń podręczników z języka francuskiego z zakresu chirurgii naczyń, angiologii i flebologii. Redaktorem dwóch wydań podręcznika dla lekarzy rodzinnych pt. „Jak sobie radzić z chorobami tętnic?” ( Via Medica, 2009), „Jak sobie radzić z chorobami żył?” (Via Medica, 2011). Autorem i współautorem 159 doniesień zjazdowych prezentowanych na kongresach międzynarodowych i krajowych, w tym 28 wykładów na zaproszenie (13 konferencji międzynarodowych). Odbywał staże: długoterminowy staż specjalizacyjny z zakresu chirurgii naczyń (Creteil, Francja, 1997-1998), oraz w zakresie badania USG Doppler (Grenoble, Francja, 1995). Otrzymał granty naukowe: Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (ESVS) w Creteil, Francja (2001), 2-krotnie Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (ESVS), oraz grant szkoleniowy Francuskiego Towarzystwa Chorób Naczyniowych, Kurs Wewnątrznaczyniowy (Liverpool, 1998). Pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Jest byłym Prezesem Polskiej Sekcji Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych. Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych, European Society for Vascular Surgery, International Society of Endovascular Specialists, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego,  Societe Francaise de Phlebologie, Polsko-Francuskiego Towarzystwa Chorób Naczyń, Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych oraz  Mediterranean League Against Thrombosis.

Od 2015 jest Członkiem Rady I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a od 2016 roku członkiem Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii naczyniowej. Redaktor Naczelny czasopisma Acta Angiologica (od 2015 roku) i zastępca redaktora Naczelnego Phlebological Review. Były członek Rady Naukowej Chirurgii Polskiej. Recenzent w czasopismach: Polski Przegląd Chirurgiczny, Chirurgia Polska, Kardiologia Polska oraz International Journal of Dermatology.