Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski

Chirurg i onkolog. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe w Europejskiej Szkole Chirurgii Gastroenterologicznej Akademickiego Centrum Medycznego Uniwersytetu w Amsterdamie, gdzie uzyskał doktorat. Od 12 lat kieruje Kliniką Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W tym czasie Klinika wdrożyła do praktyki klinicznej radioterapię śródoperacyjną, rekonstrukcję tkanek miękkich (piersi) za pomocą przeszczepu własnego tłuszczu wzbogaconego komórkami macierzystymi oraz chemioterapię dootrzewnową w hipertermii (HIPEC). W latach 2008-2014 był Prezesem-Elekta, Prezesem i ustępującym Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. W 2012 został członkiem Zarządu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO), obecnie przewodniczy jego Website and Editorial Committee. Jest członkiem elitarnego European Surgical Association.


Prof. Polkowski jest Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii onkologicznej. Główne obszary jego zainteresowań naukowych to: patogeneza, biologia molekularna i leczenie skojarzone nowotworów układu pokarmowego, w szczególności leczenie wielodyscyplinarne przerzutów raka jelita grubego do wątroby, radioterapia śródoperacyjna chorych na raka piersi i nowotwory układu pokarmowego, doszczętna chirurgia cytoredukcyjna oraz HIPEC w leczeniu nowotworów powierzchni otrzewnej. Jest autorem blisko 200 opublikowanych artykułów lub rozdziałów w książkach i monografiach. Profesor Polkowski otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej. Został również odznaczony Honorowym Medalem Prezydenta Miasta Lublina w zakresie opieki medycznej i Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.