Surgical Anatomy Workshop–Breast cancer. Advances in treatment and research–Dutch and Polish experience

W dniu 24 listopada 2016 r. odbędą się warsztaty w ramach międzynarodowej konferencji „Genetyka nowotworów 2016” . Będzie to kolejne spotkanie poświęcone tematyce raka piersi i dedykowane lekarzom różnych specjalności. Szczególnie zachęcamy do uczestnictwa młodych lekarzy, szkolących się w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, radiologii oraz radioterapii. Spotkanie będzie teoretycznym i praktycznym wprowadzeniem do leczenia raka piersi zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami. Prelekcje, wykłady plenarne, dyskusje i ćwiczenia manualne będą prowadzone przez specjalistów reprezentujących najlepsze ośrodki polskie i zagraniczne.

Część praktyczna, prowadzona będzie na symulatorach chirurgicznych, co pozwoli na utrwalenie zdobytych informacji. Wskazania oraz zasady wykonywania biopsji cienkoigłowej, gruboigłowej oraz biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią będzie jednym z wielu tematów podejmowanych podczas spotkania.

Program warsztatów dostępny tutaj