Udział w konferencji INTER-COMP-INNO

W dniach 17-20 października 2017r. przedstawiciel Biura Klastra Lubelska Medycyna wziął udział w konferencji INTER-COMP-INNO zrealizowanej w ramach spotkania partnerów projektu CLUSTERS 3.  Projekt CLUSTERS3 realizowany jest przez Województwo Lubelskie od kwietnia 2016r. Celem trwającego 4 lata projektu jest usprawnienie polityki klastrowej poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń z regionami UE, które realizują sprawdzone modele współpracy podmiotów w ramach klastrów, a jednocześnie podejmują wspólne dla Europy wyzwanie realizacji regionalnych strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji.

W czasie prezentacji „International activity of Lublin Medicine Cluster. So far experience and objectives for the future” pracownik Biura Klastra przedstawił założenia, ideę oraz potencjał Klastra Lubelska Medycyna, jak również dobre praktyki dotyczące internalizacji Klastra. Udział w wydarzeniu był okazją do podniesienia wiedzy oraz wymiany doświadczeń, z międzynarodowymi ekspertami, z zakresu rozwijania klastrów oraz inicjatyw klastrowych.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronach:

https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/16283-aicinajums-uz-konferenci-inter-comp-inno-uznemumu-sadarbibas-un-konkuretspejas-veicinasanai

https://www.slideshare.net/ekonomikas_ministrija/i-urban-international-activities-of-lublin-medicine-cluster/1.

Agenda: AGENDA_INTER-COMP-INNO