Zaproszenie dla MŚP do aplikowania o udział w walidacji /testach produktów i usług w środowisku międzynarodowym, ramach programu ProVaHealth

Gmina Lublin jako partner projektu ProVa Health współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, program Interreg Region Morza Bałtyckiego, zaprasza przedsiębiorstwa spełniające kryterium MŚP do aplikowania o możliwość walidacji produktów lub usług z obszaru medycyny i zdrowia w środowisku międzynarodowym w państwach Regionu Morza Bałtyckiego.

Termin aplikacji upływa w dniu 30 kwietnia br.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu.

Załącznik: Zaproszenie do aplikowania do udziału w testach

Attachment: Invitation to apply for participation in tests