Zaproszenie na V Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP

Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Sympozjum Biomedycznym ESKULAP, które odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2018 r. Organizatorem Sympozjum jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Celem Wydarzenia jest stworzenie forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej branży medycznej i nauk pokrewnych. Uczestnikami będą pracownicy naukowi, doktoranci, studenci oraz przedstawiciele firm, którzy zaprezentują wyniki swoich prac badawczych i przeglądowych. V Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP to okazja do dyskusji nad ważnymi zagadnieniami, jak choroby nowotworowe i cywilizacyjne, biocybernetyka w medycynie czy inżynieria biomedyczna. To również możliwość poznania innowacyjnych metod leczenia (terapie genowe, komórki macierzyste i inne) oraz ekonomii i finansów projektów medycznych, placówek medycznych lub firm branżowych.

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

  • Dr hab. Joanna Kołodziejczyk-Czepas– Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

Tytuł wystąpienia: Wolne rodniki – wróg zdrowia? – rola w fizjologii układu krążenia i udział w rozwoju zaburzeń sercowo-naczyniowych

  •  Dr n. med. Wojciech Placha– Zakład Chemii Fizjologicznej, Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Tytuł wystąpienia: Nowa kompozycja lecznicza do leczenia czerniaka ludzkiego

  • dr hab. n. med. Paweł Krawczyk – Pracownia Immunologii i Genetyki, Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Tytuł wystąpienia: Leczenie raka płuca – już rewolucja, czy jeszcze tylko postęp?

 

Aby wziąć udział w sympozjum należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja trwa do 16 listopada
2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.sympozjum-eskulap.pl/

Sympozjum zostało objęte patronatem Klastra Lubelska Medycyna.