Członkowie Klastra Lubelska Medycyna wzięli udział w spotkaniu poświęconym wprowadzaniu na rynek innowacyjnych wyrobów medycznych

W dniu 16 kwietnia br. odbyło się spotkanie dla Członków Klastra Lubelska Medycyna poświęcone wprowadzaniu na rynek innowacyjnych wyrobów medycznych – „Innowacyjne wyroby medyczne – od  pomysłu do komercjalizacji, czyli o czym warto pamiętać na etapie projektowania i rozwoju”.

Podczas spotkania poruszone zostały kwestie dotyczące m.in.: obowiązujących wymagań prawnych oraz planowanych zmian, w tym przepisów unijnych; norm zharmonizowanych, badań klinicznych etc. Omówiona została także dokumentacja techniczna niezbędna w procesie ubiegania się o wprowadzenie na rynek wyrobów medycznych.


Współorganizatorem spotkania była firma TÜV NORDPolska – jednostka notyfikowana, certyfikująca wyroby medyczne.


Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu!