Udział Klastra w III Forum Innowacji – „Lubelskie Region-Healthy Land of Honey and Forests”

W dniu 16 kwietnia 2019 r. kierownik projektu ProVaHealth – Pani Marzena Strok-Sadło -wzięła udział w III Forum Innowacji – „Lubelskie Region-Healthy Land of Honey and Forests”.

III Forum Innowacji zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – członka Klastra Lubelska Medycyna – w ramach projektu EmpInno.

Podczas konferencji zostały poruszone następujące zagadnienia:
– produkt regionalny – żywność wysokiej jakości;
– agroleśnictwo jako sposób gospodarowania na użytkach rolnych i badania naukowe, których celem jest rozwój biogospodarki jako kluczowej inteligentnej specjalizacji województwa lubelskiego.

Spotkanie było także okazją do promocji projektu ProVaHealth – Product Validation in Health realizowanego przez Gminę Lublin, jako koordynatora Klastra Lubelska Medycyna.  Więcej informacji o projekcie: scanbalt.org/livinglabs/ oraz http://medycyna.lublin.eu/provahealth/