Zaproszenie dla start-upów do udziału w badaniu potrzeb związanych z komercjalizacją innowacyjnych rozwiązań na rynkach zagranicznych

W ramach projektu ProVaHealth – „Product Validation in Health”, realizowanego przez Gminę Lublin jako koordynatora Klastra Lubelska Medycyna, zwracamy się z prośbą o udział w badaniu mającym na celu identyfikację rzeczywistych potrzeb wsparcia start-upów oraz firm z sektora MŚP,  związanych z komercjalizacją na rynkach zagranicznych innowacyjnych rozwiązań z obszaru medycyny i zdrowia.

Projekt ProVaHealth – „Product Validation in Health”, realizowany od 2017 r. przez 17 partnerów z Regionu Morza Bałtyckiego, ma na celu zidentyfikowanie i usunięcie barier dla zbyt wolnego wprowadzania innowacji na rynek oraz ułatwienie dostępu do rynków zagranicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze medycyny i zdrowia. Zadaniem partnerów projektu jest zbudowanie modelu funkcjonowania żywych laboratoriów w warunkach  międzynarodowych, czyli instytucji i ekosystemów, w których można testować, rozwijać i komercjalizować innowacyjne rozwiązania  w warunkach rzeczywistych z udziałem użytkownika końcowego.

Dotychczas Partnerzy projektu przeprowadzili 14 pilotaży w Regionie Morza Bałtyckiego, w zakresie współpracy pomiędzy Żywymi Laboratoriami a MŚP. Celem testów było zidentyfikowanie najlepszych praktyk i największych barier dla współpracy międzynarodowej i komercjalizacji innowacji.

Celem prowadzonego aktualnie badania ankietowego jest dotarcie do szerokiego grona firm z sektora MŚP, w tym start-upów i stworzenie katalogu potrzeb i barier oraz opinii na temat ich dotychczasowej współpracy międzynarodowej w zakresie testowania i komercjalizacji swoich rozwiązań.

Zachęcamy do udziału w badaniu  firmy z sektora MŚP, w tym start-upy. Państwa udział w badaniu, wiedza i doświadczenie pozwolą nam zweryfikować dotychczas uzyskane w ramach projektu wyniki i potrzeby innowacyjnych firm.

Kwestionariusz ankiety dostępny jest na stronie:  https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=WX4AW3UPL216

Badanie prowadzone jest do 25 stycznia 2020 r.

W przypadku pytań zachęcam do kontaktu: iwona.pilarska@lublin.eu, tel. 81 466 25 25 lub msadlo@lublin.eu, tel. 81 466 25 05.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronach: https://scanbalt.org/livinglabs/provahealth/ oraz http://medycyna.lublin.eu/provahealth/.