Benchmarking klastrów 2020 – potencjał klastrów w Polsce i współpraca polsko-norweska. Prezentacja aktywności innowacyjnej Klastra Lubelska Medycyna

Dobra praktyka Klastra Lubelska Medycyna w obszarze aktywności innowacyjnej została zaprezentowana podczas dwudniowego wydarzenia (25 i 26 maja 2021) zorganizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wydarzenie było dedykowane prezentacji wyników badania „Benchmarking Klastrów 2020” oraz debacie na temat kondycji polskich klastrów, ich gotowości na dynamicznie zachodzące zmiany w gospodarce, współpracy z otoczeniem zewnętrznym, w tym współpracy międzynarodowej, oraz wykorzystania nowych trendów, technologii i transformacji cyfrowej w klastrach. Podczas wydarzenia omówiono dobre praktyki klastrów polskich i norweskich oraz potencjalne obszary realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów.

Przedstawicielka Klastra Lubelska Medycyna – Marzena Strok-Sadło – członek Zarządu Klastra i kierownik referatu ekosystemów gospodarczych Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Lublin, została zaproszona do panelu ekspertów – „Perspektywy dla klastrów – trendy, wyzwania, szanse i zagrożenia na podstawie wyników badania Benchmarking klastrów 2020”. W panelu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, PARP, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego „Zielona Chemia”.