EU-Singapore Matchmaking Event 2023

Komisja Europejska (KE) zorganizowała misję gospodarczą połączoną z sieciowaniem dla podmiotów z Unii Europejskiej w Singapurze w ramach Singapurskiego Tygodnia Innowacji i Technologii (SWITCH) oraz targów Agri-Food Tech Expo Asia 2023, które odbyły się w dniach 31 października – 2 listopada 2023 roku. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Komisję Europejską i Enterprise Singapore (EnterpriseSG) – przy wsparciu Delegatury UE w Singapurze oraz Ministerstwa Handlu i Przemysłu Singapuru i Europejską Platformy Współpracy Klastrów (ECCP) oraz Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości (EEN).

Wydarzenie sieciujące UE – Singapur zgromadziło organizacje klastrowe, MŚP, start-upy i stowarzyszenia branżowe z Unii Europejskiej (UE) i Singapuru. Zapewnia to uczestnikom możliwość promowania współpracy między klastrami (C2C), między klastrami a przedsiębiorstwami (C2B) oraz między przedsiębiorstwami (B2B). Celem wydarzenia jest promowanie wymiany informacji i zapewnienie możliwości nawiązywania kontaktów dla europejskich organizacji klastrowych i ich członków z odpowiednikami z Singapuru, w szczególności w dziedzinach przetwórstwa spożywczego, zdrowia, biomedycyny, technologii cyfrowych, rozwiązań smart city, zaawansowanej produkcji przemysłowej oraz zielonych technologii.

Miasto Lublin, a w szczególności lubelskie klastry, podczas wydarzenia reprezentował Miasto Lublin, a w szczególności lubelskie klastry, podczas wydarzenia reprezentował dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, Członek Zarządu Klaster Lubelska Medycyna.

Klaster Lubelska Medycyna to zrzeszenie ponad 170 podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych operujących w ramach sektora szerokorozumianego zdrowia ustanowione w 2014 roku. Koordynatorami Klastra są Gmina Lublin oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Możliwość udziału przedstawiciela Klastra Lubelska Medycyna w wydarzeniu jest wynikiem konkursu, w którym Komisja Europejska dokonała selekcji organizacji klastrowych na podstawie wykazanego potencjału. W ramach konkursu do udziału w misji zostało wybranych 20 klastrów.