Kolejna konferencja dedykowana nowym technologiom, tym razem w obszarze żywności – LubTech Smart Food 2023 – zakończyła się sukcesem!

Konferencja LubTech Smart Food 2023 spotkała się z dużym zainteresowaniem odbiorców i mediów. Do udziału w konferencji zarejestrowało się ponad 330 uczestników, a ponad 500 osób obejrzało już transmisję z konferencji na YouTube.

Konferencja została zorganizowana przez Urząd Miasta Lublin we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Uniwersytetem Przyrodniczym i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Partnerami merytorycznymi konferencji zostały uniwersytety i instytuty badawcze zrzeszone w Klastrze Lubelska Medycyna.

Konferencję oficjalnie zainaugurowali Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski oraz Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Moderatorem wydarzenia był Prorektor ds. Nauki i Współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni.

W panelu I dedykowanym nowym technologiom w uprawie, nawożeniu, gospodarowaniu odpadami i redukcji emisji gazów cieplarnianych wystąpili przedstawiciele lubelskich uniwersytetów, instytutów badawczych i firm oraz Prof. Stelios Rozakis z Technical University of Crete w Grecji. Został zaprezentowany potencjał naukowy i gospodarczy poszczególnych podmiotów, realizowane przez nie projekty krajowe i międzynarodowe oraz priorytety rozwojowe. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę efektywnego gospodarowania zasobami w rolnictwie, między innymi w kontekście wykorzystania powierzchni rolnych pod uprawy roślin na cele energetyczne. Podkreślono znaczenie danych satelitarnych i technologii cyfrowych w monitorowaniu gleb i upraw, oraz dostarczania tej wiedzy do użytkownika końcowego, projektowania inteligentnych nawozów, wykorzystania zielonej energii w produkcji nawozów dla rolnictwa. oraz zastosowania technologii cyfrowych i robotyki w uprawie i nawożeniu roślin.

Moderator:
Prof. dr hab. Wiesław Oleszek – Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  Państwowego Instytutu Badawczego

 • Prof. Stelios Rozakis – Technical University of Crete, School of Chemical and Environmental Engineering, Chania Crete, Grecja
 • Dr inż. Krzysztof Dziuba, Z-ca Dyrektora Pionu Technologii I Rozwoju, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy
 • Prof. dr hab. Artur Zdunek – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Igras – Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Nowych Syntez Chemicznych
 • Prof. dr hab. Mariusz Gagoś – Kierownik katedry Biologii Komórki na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Krzysztof Muciek – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Polski Klaster Rolnictwa Precyzyjnego

panelu II  dyskutowano o projektowaniu i bezpieczeństwie żywności. Zaprezentowano ofertę w tym zakresie lubelskich uniwersytetów i instytutów badawczych, realizowane projekty krajowe i międzynarodowe. O współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie mówił między innymi Prof. Igor Tomašević z University of Belgrade z Serbii. Szczególną uwagę skoncentrowano na oczekiwaniach biznesu we współpracy z jednostkami naukowymi. Pomioty działające w Lublinie i województwie lubelskim dysponują infrastrukturą, nowoczesnym wyposażeniem, laboratoriami, ale przede wszystkim doświadczonymi kadrami, które mogą wspierać biznes w rozwoju innowacji w obszarze rolnictwa, żywności i żywienia oraz badania bezpieczeństwa i opiniowania produktów wprowadzanych na rynek. W środowisku realizowane są projekty związane z zastosowaniem technologii cyfrowych w badaniu bezpieczeństwa żywności.

Moderator:
Prof. dr hab. Adam Waśko, Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie

 • Prof. Igor Tomašević – Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, University of Belgrade, Serbia
 • Prof. Jarosław Dudka – Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • dr hab. inż. Grzegorz Łagód, prof. uczelni – Politechnika Lubelska
 • dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 • Wojciech Furtak – Prezes Zarządu Laboratoria Natury Sp. z o.o.

panelu III spotkali się przedstawiciele ekosystemu innowacji w obszarze rolnictwa  i przemysłu spożywczego: administracji publicznej, instytucji otoczenia biznesu, nauki, ale przede wszystkim biznesu. Omówiono znaczenie współpracy w ramach klastrów i ekosystemów we wsparciu rozwoju innowacji, rolę i ofertę parków naukowo-technologicznych oraz platform startowych działających w Lublinie i w regionie. Przedstawiciele firm biorących udział w panelu zaprezentowali innowacyjne produkty
i rozwiązania które zostały wprowadzone na rynek, podzielili się doświadczeniami w zakresie ich sprzedaży, w tym również w eksporcie. Wskazano na zastosowanie technologii cyfrowych zarówno w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań, jak również ich dystrybucji. Gościem z zagranicy był Uģis Klētnieks – Prezes Zarządu SilvExpo Ltd., biotechnologicznej firmy z Łotwy, który współpracował z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i z Klastrem Lubelska Medycyna w ramach projektu
ProVaHealth finansowanego z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Moderatorzy:
dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Lublin
Elwira Lorenz – p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

 • Uģis Klētnieks – Prezes Zarządu SilvExpo Ltd. Ryga, Łotwa
 • Magdalena Stachyra- Prezes Zarządu  Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego
 • Tomasz Szymajda – Prezes Zarządu Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego
 • dr Ewelina Iwanek-  Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”
 • dr inż. Tomasz Czernecki – członek zarządu firm biotechnologicznych, doradca, Adiunkt na  Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Kierownik Centralnego Laboratorium Badawczego UP .
 • Mariusz Klementowski – Prezes Zarządu Amerpharma Sp. z o.o.
 • Piotr Pietras – Prezes Zarządu Green Lanes Sp. z o.o.
 • Marcel Nowosielski – Dyrektor ds. Strategii  C2C Sp. z o.o.
 • Jakub Lachowski – Prezes Zarządu Plantalux Sp. zo.o.

Podczas konferencji znalazła się również przestrzeń do networkingu, omówienia możliwości podejmowania wspólnych działań i realizacji wspólnych, innowacyjnych projektów. Dużą uwagę odbiorców skupiły wystąpienia przedstawicieli innowacyjnych firm i instytucji otoczenia biznesu, wspierających rozwój innowacji w Lublinie i regionie. Szczególnie cieszy duże zainteresowanie konferencją zarówno ze strony ekspertów, doktorantów jak i studentów lubelskich uczelni.

Organizatorzy konferencji: Gmina Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.

Patronat Honorowy: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Rektorzy Lubelskich Uniwersytetów.

Patronaty medialne: TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni, Panorama Lubelska, Akademickie Radio Centrum, Radio Plus, Bio Forum Central European, biotechnologia.pl, FoodFakty – Przegląd Rynku Spożywczego.