Podziękowania dla dr. hab. Bartosza Sołowieja, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego

W imieniu całego środowiska Klastra Lubelska Medycyna chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność Panu Bartoszowi Sołowiejowi – Profesorowi Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie za przyjęcie naszego zaproszenia do współpracy w ramach konferencji LubTech Smart Food 2023 oraz podjęcia się roli prowadzącego konferencję, dzięki czemu mogliśmy być pewni, że tak ważna dla całego środowiska Klastra ale przede wszystkim Miasta Lublin i województwa lubelskiego konferencja została poprowadzona na wysokim poziomie merytorycznym.

Dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, naukowiec i menedżer uczelniany. Ukończył prestiżowy program MNiSW „Top 500 Innovators – Science. Management. Commercialization”, łączący praktyczne aspekty nauki, zarządzania i komercjalizacji na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w Stanach Zjednoczonych oraz „Liderzy w zarządzaniu uczelnią na Technicznym Uniwersytecie w Monachium (TUM) w Niemczech. Wykładowca, stypendysta i uczestnik wielu programów i staży w renomowanych uczelniach m.in. w Australii, Kanadzie, Słowacji, Serbii, Izrealu czy Chinach. Ekspert w European Institute of Innovation and Technology (EIT). Autor/współautor wielu publikacji naukowych z tzw. Listy Filadelfijskiej. uczestnik międzynarodowych i krajowych programów szkoleniowych dotyczących żywności i żywienia oraz suplementacji diety. Od 2009 roku międzynarodowy wykładowca (Hiszpania, Grecja, Francja, Turcja, Niderlandy, Litwa, Estonia, Słowacja, Czechy) z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka w ramach programu Erasmus Teaching Staff Mobility. Jako badacz pracuje nad poprawą właściwości funkcjonalnych produktów żywnościowych, projektowaniem nowych wyrobów oraz suplementów diety dla sportowców i osób aktywnych fizycznie.