Klaster Lubelska Medycyna na XIX Ogólnopolskich Igrzyskach dla Osób po Transplantacji i Dializowanych

Na zaproszenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji, na czele z Panią Prezes Krystyną Murdzek, 14 czerwca wzięliśmy udział w Ceremonii Otwarcia Igrzysk na stadionie lekkoatletycznym MOSiR. Ogólnopolskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych gromadzą uczestników z całej Polski, pokazując, że dzięki przeszczepom można prowadzić aktywne i pełne życie.

Serdeczne uznania dla inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji-mającej na celu popularyzację świadomego dawstwa narządów poprzez aktywność fizyczną i sport. Gratulacje dla wszystkich uczestników, którzy otrzymując drugą szansę, czerpią z życia pełnymi garściami i są inspirującym przykładem dla nas wszystkich.

W ramach igrzysk, w Lublinie w dniach 13-15 czerwca odbyły się konkurencje lekkoatletyczne, pływackie, tenisowe i gry w darta oraz wiele innych atrakcji, jak zwiedzanie Pałacu w Kozłówce i pokaz fontanny multimedialnej przy placu Litewskim w Lublinie, dając uczestnikom szansę na rywalizację i integrację.

W organizację wydarzenia włączył się Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – członek Klastra Lubelska Medycyna, w tym Pan Prorektor prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak, który całym sercem włączył się w pomoc przy przygotowaniu Igrzysk.

Więcej informacji o działalności Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji można znaleźć na profilu Facebook Stowarzyszenia.