Uroczyste zakończenie Programu przebudowy i rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie oraz oficjalne otwarcie nowego budynku G-16

W dniu 14 czerwca 2024 r. odbyła się uroczystość podsumowania realizacji Programu Wieloletniego realizowanego w latach 2016-2023 pn. „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” oraz otwarcie ostatniego z obiektów realizowanych w ramach tej jednej z najważniejszych inwestycji w obszarze ochrony zdrowia w Lublinie i regionie, przy ul. Staszica 16.

Na zaproszenie władz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (inwestora i wykonawcy programu) oraz Dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele: władz rządowych, samorządowych, parlamentarzyści oraz przedstawiciele kluczowych instytucji z obszaru ochrony zdrowia.

Ze strony uczestników popłynęły ogromne słowa uznania i gratulacje dla gospodarzy uroczystości. My również jeszcze raz gratulujemy JM Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Wojciechowi Załusce oraz Pani Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie lek. med. Beacie Gawelskiej – członkowi zarządu Klastra Lubelska Medycyna, oraz wszystkim pracownikom Uniwersytetu Medycznego i szpitala zaangażowanym w projekt.

Niech dobrze służy wszystkim pacjentom i personelowi szpitala.

Więcej informacji o nowym budynku szpitala oraz fotorelacja z uroczystego otwarcia dostępne są na stronie internetowej USK1.

(Fot. A. Guzowska, USK1)